Bønner

Kaldede til et liv i bøn

Edith Stein

Elisabeth af Treenigheden

Teresa af Avila

Edith Stein

Edith Stein blev født i 1891 i Breslau, Tyskland, i en jødisk familie. Efter studentereksamen studerede hun psykologi med den tanke at blive lærer, men det der optog Edith Stein mest i studieårene var spørgsmålet om hvad der var sandheden. Ved et besøg hos nogle venner fandt hun en bog i deres bibliotek, der vendte op og ned på hendes liv. Det var den hellige Teresa af Avilas selvbiografi. Hun tilbragte natten med at læse, og da det blev morgen, var hun klar over at hun havde fundet sandheden, troens sandhed.

Nytårsdag 1922 blev Edith Stein døbt og hun ønskede kun et: at træde ind i Karmel. Hendes åndelige vejleder frarådede det, og efter hans råd begyndte hun i stedet at underviser på et pigegymnasium. Hun gik op i sit arbejde og var meget søgt som vejleder. Hun tilbragte timer i bøn hver dag.

I den periode oversatte Edith Thomas af Aquins ”Quaestiones de veritate” til tysk. Da dette værk udkom, blev hun kendt i vide kredse og ofte indbudt til at holde forelæsninger på universiteterne i Tyskland og ved kongresser.

Hun sluttede arbejdet på gymnasiet og søgte en universitetsstilling, men på grund af hendes jødiske baggrund var det umuligt at få et arbejde. Antisemi-tismen var meget udbredt på det tidspunkt. I dybet af sin sjæl længtes hun stadig efter at indtræde i Karmel.

Endelig gav hendes skriftefader hende lov til at søge optagelse i Karmel i Køln. Det var den 14. oktober 1933. Hun var da 42 år, og der var gået 10 år siden Teresa af Avila havde åbnet hendes øjne for sandheden. Den 21. april 1934 får Edith Stein ordensdragten, og hendes ordensnavn bliver: Teresia Benedicta af Korset. I 1935 aflægger hun sine klosterløfter, og hendes overordnede opfordrer hende til at fortætte det videnskabelige arbejde. Resultatet foreligger i hendes store værk ”Endliches und Ewiges Sein”, som er blevet kaldt hendes trosbekendelse.

Sideløbende med sin forskning passer Teresa Benedicta sine bønstimer og det praktiske arbejde i klosteret. Det sidste kaldte hun ”en sand øvelse i ydmyghed”, for det var ikke det arbejde hun var bedst til!

Men antisemitismen tog til, og i 1938 var hendes blotte tilstedeværelse en fare for klosteret, og hun blev derfor forflyttet til et Karmelkloster i Echt i Holland. Der fik hun den opgave at skrive om Johannes af Korset. Hun kaldte sit værk ”Kreuzeswissenschaft”: Korsets videnskab.

Situationen blev mere og mere truende for jøderne, også i Holland, så Sr. Teresia Benedicta var klar over hvad der ventede hende. Hun var parat til at tage imod korset.

Den 2. august 1942 blev hun arresteret i klosteret og ført til en opsamlingslejr for jøder. Senere blev hun sendt til Auschwitz, hvor hun døde i gaskamrene. Man har ingen information om dagen for hendes død.