Skt. Josefs Karmel Brødeskovvej 46
3400 Hillerød
Telefon 71 32 36 13
www.karmel.dk

Karmelitbröderna
Norraby 1299
S-260 22 Tågarp
SVERIGE

Reträtthemmet
Karmelgården
Norraby 1300
S- 260 22 Tågarp
SVERIGE
E-mail: karmelgarden@telia.com


Læs mere

 

 

Reträtthemmet Karmelgården

"Karmelgården" ar byggd i nara an slutning till karmelitbrodernas kloster och kapell. Våra gastrum står till forfogande for alla dem som vill soka Gud i en atmosfår av stillhet och bon.