KORT INTRODUKTION:

Hvorfor sekularkarmelit?

Vores livsstil

Karmelgården

Kontakt

Helgenkalender


Johannes af Korset


Theresa af Avila

 

 

Hvem er karmelitterne?

I århundreder havde der levet eremitter omkring Karmelbjerget. I 1200-tallet fik de en regel, og Karmeliterordenen var opstået. Munkenes liv var helt samlet omkring bøn og meditation af Guds ord.

Senere dannedes de to andre ordensgrene: karmelitnonnerne og den sammenslutning af lægfolk som man engang kaldte Karmels 3. orden, men som i dag hedder: Karmels Sekularorden.

I det 16. århundrede blev Teresa af Avila og Johannes af Korset de helt centrale personer i en fornyelse af ordenen, og denne fornyelse førte til en selvstændig orden: ”De uskoede Karmeliter” fordi de første reformerede nonner og munke gik barfodede eller med sandaler. Ordenens kaldes også ”Det teresianske Karmel”. Det er denne orden vi danske sekularkarmeliter tilhører.

Pave Leo XIII (1878-1903) har i et brev til Karmels Ordensgeneral givet en udmærket sammenfatning af Karmels spiritualitet. Han skrev: " Spred og udbred bønnens ånd i Karmel. For at gøre dette er tre forhold nødvendige: stilhed, ensomhed og forsagelse. Hvis det mangler findes ingen bøn. Men uden bøn er der intet Karmel."

 

Læs dagens tekst fra karmelittermunken

Wilfrid Stinissens bog:

Klik og ls

"I dag er Guds dag"

 

Ved mange af helgenerne i kalenderen er der link til en biografi om vedkommende. Klik p et navn i kalenderen og derefter p "ls mere"

Helgenkalender