KORT INTRODUKTION:

Hvorfor sekularkarmelit?

Vores livsstil

Karmelgården

Kontakt


Johannes af Korset


Theresa af Avila

Vores livsstil indebærer:

 • De daglige tidebønner morgen og aften
 • En halv times indre bøn (meditation).
 • Åndelig læsning
 • Daglig messe - hvis det er muligt
 • Hyppige skriftemål
 • Generelt er vort liv præget af:
 • Enkelhed inspireret af saligprisningerne.
 • Stræben efter at bønnen gennemtrænger hele vort liv.
 • Kærlighed til Kirken.
 • Kærlighed til Maria, Karmels moder og søster.
 • Vore regelmæssige møder.
 • Vore årlige ordensretræter

Hvad indebærer forberedelsestiden (noviciatet)?

Det vigtigste er at man lever sig ind i en daglig bønspraksis så at det åndelige liv får gode vækstbetingelser. At man modtager undervisning i Karmels spiritualitet og vokser ind i ordenens fællesskab.

Læsning af Teresa af Avilas og Johannes af Korsets værker er med til at forme i os vores særlige spiritualitet.

Forberedelsestiden sigter på at den karmelitiske karisme bliver:

 • forstået
 • levet
 • integreret

Forberedelsestiden skal være en tid hvor novicen modnes til at kunne forpligte sig til dette liv.