KORT INTRODUKTION:

Hvorfor sekularkarmelit?

Vores livsstil

Karmelgården

Kontakt


Johannes af Korset


Theresa af Avila

 

Hvorfor blive sekularkarmelit?

Der er lige så mange veje til Karmel som der er medlemmer. Men typisk er at man har læst karmelitisk litteratur og i den fundet genklang for sin egen religiøse længsel. At man i Karmel fandt den åndelige vejledning man længtes efter. At man i sekularordenens regel fandt støtte til sit daglige bønsliv. Og ikke mindst: At man fandt et fællesskab med mennesker som går samme vej som én selv.

Kan alle og enhver blive sekularkarmelit?

Nej, Helligånden fører mennesker ad mange veje. Der er mange kald. Karmel er bare ét af dem. At blive sekularkarmelit må ikke sammenlignes med at få en ny fritidsinteresse. Livet som sekularkarmelit tager tid og vil kræve en omprioritering af dit liv. Men hvis dette er din vej, får du langt mere end du giver afkald på.

Der er også nogle praktiske ting man skal opfylde: Man skal være medlem af den katolske kirke, og have levet som praktiserende katolik i mindst 2 år. Man skal leve efter kirkens moral og etik. F. eks. i forhold til ægteskab, skal man være gift, man kan ikke bare leve sammen med en kæreste. Og evt. tidligere ægteskaber skal være annulleret af den katolske kirkes domstol, hvis man har indgået nyt ægteskab. Det er også en selvfølge at man betaler kirkeskat.