Bønner

Kaldede til et liv i bøn

Edith Stein

Elisabeth af Treenigheden

Teresa af Avila

De vigtigste helgener

Teresa af Avila

Teresa af Avila blev født i Avila i 1515. Død i Alba de Tormes 1582. Kanoniseret 1622. Festdag 15. oktober. Udnævnt til kirkelærer 27. september 1970.

Læs mere

   

Johannes af Korset

Johannes af Korset (1542-1591) fejres den 14. december, som er hans dødsdag. Sammen med Teresa af Avila gennemførte han den reformation af ordenen, der førte til den gren, der kaldes ”De uskoede karmelitter”. Det er den orden vi tilhører.

Læs mere

   

Thérèse af Jesusbarnet

Theérèse af Jesusbarnet (også kaldet Thérése af Lisieux) blev født i Alencon i 1873. Hun døde i Lisieux i 1897, blev kanoniseret i 1925 og udnævnt til kirkelærer i 1997.

Hendes festdag er 1. oktober.

Læs mere

   

Elisabeth af Treenigheden

Elisabeth af Treenigheden fødes i Frankrig år 1880 i Catez. Hendes far dør da hun er 7 år gammel og hun præges derfor af sin mor som er en from og dydig kvinde. Hun føler sig tidligt kaldet til karmel og besøger flere gange det lokale Karmeliter kloster. Men hendes mor nægter hende at træde ind i karmel.

Læs mere

   

Edith Stein

Edith Stein blev født i 1891 i Breslau, Tyskland, i en jødisk familie. Efter studentereksamen studerede hun psykologi med den tanke at blive lærer, men det der optog Edith Stein mest i studieårene var spørgsmålet om hvad der var sandheden.

Læs mere

   

Anita Cantieri

I sin dagbog beretter hun, hvordan hendes fysiske tilstand ikke forstyrrede hendes ro, rent faktisk takkede hun Gud, fordi Han havde fået hende til at forstå, at hendes kald til Karmel skulle realiseres i familien.

Læs mere

   

Raphael Josef Kalinowski

Raphael dør i sit kloster i Wadowice i 1907. Det er i den samme by Karol Wojtyla fødes tretten år senere, ham der senere som pave Johannes Paul II både salig- og helgenkårer Raphael af Skt. Josef. Saligkåringsprocessen blev åbnet i 1952, og den 11. oktober 1980 fik han titlen Venerabilis, ærværdig. Den 22. juni 1983 saligkåredes han i Krakow af Johannes Paul II under én af hans besøg i Polen. - Læs mere

   

Maria Magdalene de´ Pazzi

Maria Magdalene eller Caterina, som var hendes dåbsnavn, fødtes i 1566 ind i en berømt, men også berygtet familie i Florens. I sine første år fik Caterina sin åndelige opdragelse af jesuiter, som også introducerede hende til deres meditationsform, og det var her frøet til den lidenskabelige kærlighed til den lidende Kristus, som fulgte hende hele livet igennem, blev lagt. - Læs mere

   

Maria af Den korsfæstede Jesus

Maria blev født den 5. januar 1846 i Palæstina. Hendes forældre var på det tidspunkt barnløse på trods af, at moderen havde født tolv sønner. Men de var alle døde som spæde, og nu havde forældrene besluttet at gå de 170 kilometer til Bethlehem for at bede Jomfru Maria om en datter, som de ville opkalde efter hende. Maria var altså svar på bøn. - Læs mere

   
 

Povl Helgesen

Povl Helgesen blev født omkring 1480 i det dengang danske Varberg, hvor han også indtrådte i karmeliterklostret.
År 1517 finder vi ham i det mest betyd-ningsfulde danske kloster, der lå i Helsingør.

Læs mere