Bønner

Kaldede til et liv i bøn

Edith Stein

Elisabeth af Treenigheden

Teresa af Avila

 

Povl Helgesen

Povl Helgesen, som fødtes omkring 1480 i det dengang danske Varberg, hvor han også indtrådte i karmeliterklostret. År 1517 finder vi ham i det mest betydningsfulde danske kloster, der lå i Helsingør. Povl var også leder af studenterhuset uden for København og lærer ved universitetet. I sin undervisning betoner han, helt i Karmels ånd, Bibelens centrale rolle. Han oplevede, hvordan det ene kloster efter det andet opløstes under reformationen, og synes selv at have opholdt sig i Roskilde dengang. Selv reformator forblev han hele sit liv tro mod den Katolske Kirke og forsvarede sandheden med profeten Elias´ glød. Han regnes for sin samtids største danske teolog og Kirkens ypperste talsmand i tiden op til reformationen (1536). Hvornår Povl Helgesen døde vides ikke. Det sidste spor man har fundet efter ham er et håndskrift, som 1650 fandtes indmuret bag alteret i Skibby kirke, og som menes at stamme fra Povls hånd.