Bønner

Kaldede til et liv i bøn

Edith Stein

Elisabeth af Treenigheden

Teresa af Avila

 

Teresa af Avila (af Jesus).

Født i Avila 1515. Død i Alba de Tormes 1582. Kanoniseret 1622. Festdag 15. oktober. Udnævnt til kirkelærer 27. september 1970.

Teresa de Ahumada y Cepeda var en pige af god familie og opdragelse, udrustet med rige evner og et livligt temperament. Hun indtrådte trods faderens modstand hos karmelitnonnerne i Inkarnationens Kloster i sin fødeby Avila da hun var omkring 20 år. Hendes kaldelse var uden entusiasme, hun tænkte ”verden er forfængelighed, enden er nær”, klosterlivet forekom at være den sikreste vej til frelse.

Klosteret var et stort sorgløst kommunitet. Medlemmerne havde rådighed over hvad de selv ejede og havde fri kontakt til omverdenen. Teresa led i begyndelsen af dårligt helbred, men hun holdt ud trods de ugunstige vilkår, og begyndte at gøre store fremskridt i kontemplationen. Som årene gik kom hun også ofte i ekstase, og havde herunder mange ekstraordinære mystiske erfaringer. Hun skrev en del om dette, men tillagde dem ikke overdreven vægt, og så klart faren ved dem.

Efterhånden som Teresa kom dybere i bønnen tilfredsstillede klosterets mildere regler og ikke særligt strenge klasur hende ikke længere. Hun længtes efter stilhed, ensomhed, enkelthed og forsagelse. Som svar på den guddommelige kaldelse hun følte i sit indre, og for at hjælpe Kirken, der var hårdt såret af den protestantiske reformation, besluttede hun at grundlægge et kloster efter karmelitternes oprindelige og strengere regel. I 1562 efter mange forhindringer åbnedes ”Sankt Josefs Karmel”, det første ordenshus med uskoede karmelitter. I de næste 20 år grundlagdes 17 nye klostre, ofte under de vanskeligste vilkår. Disse kommuniteter skulle være små, fattige, strengt klasureret og med fast disciplin, således at daglig stille bøn var en del af regelen.

Under Teresas indflydelse udbredtes reformen også til brødrene indenfor ordenen. En fremtrædende leder af dem, som Teresa også samarbejdede med, var Johannes af Korset.

De vigtigste af Teresas skrifter er det selvbiografiske værk (dansk titel) ”Den hellige Teresa af Avilas liv”, skrevet på opfordring af hendes skriftefædre; ”Fuldkommenhedens vej” skrevet til belæring for hendes egne nonner; ”Bogen om klostergrundlæggelser”, samt ”Den indre borg”, det værk der frem for alle gør hende til kirkelærer.